main
anasayfa
modeller
hakkmzda

iletiim

Burgular gül veya abanoz ağacından yapılır.

Burgu tahtası ıhlamur ağacından yapılır.

Sesi toplayıcı bir unsura sahip olan deri süt danası veye oğlak derisinden yapılır.

Geçmişte bağırsaktan yapılan teller yerine, günümüzde “Dupont” marka teller kullanılmaktadır.

Tahta aksamın yapımı bittikten sonra, burgu deliklerini ve tel yataklarını elden geçirip telleri takınca, mandal takma aşamasına geliyor ki kanunun ana damarı bu. Önce akort ediliyor böylece mandal sesleri daha kolay bulunuyor. Kanunun en önemli parçası olan mandalların çalarken kolaylıkla ileri geri hareket edebilmesi ve istenilen sesi vermesi gerekiyor. Kanun çalmayan kişinin mandal takabilmesi de olanaksız ve Türkiye'de bu işi yapabilen pek az kişi var.

Turhan Tezelli Türk müziğindeki makamları ve kanunun yapısını şöyle açıklar: "Mandalların işlevi de 'koma' sesleri yani bemol ve diyezleri bulmaktır. Türk miziğinde bir ses dokuz eşit parçaya bölünüyor ve her bir parçaya koma deniyor. Naturel bir sesle diyez arasında beş koma var mesela Batı müziğinde beş komalık bemol, naturel ve diyez sesler var ama Türk müziğinde bir ses dokuz eşit parçaya bölünüyor Naturel sesle bemol arası beş parçaya bölünüyor ve her komanın ayrı bir görevi var Yaklaşık yüz yıl kadar önce, iki ya da üç mandalı olan kanunlar yapılmaya başlanmış, dolayısıyla bu mandallar aracılığıyla bemoller, naturel sesler ve diyezler bulunabilir hale gelmiş Türk muziğinin eksiği, makamların koma şeklini gösteren işaretlerin olmaması."

Kanun hiçte kolay bir çalgıya benzemiyor(!) "Kanunda koma seslerini bulmak kolaydır, eğer akordu bozuk değilse her şey çalınabilir. Mesela kemanda acemi bir insan hiçbir şey çalamaz ama kanunda mutlaka bir parça çıkarır. Tambur, ud, keman zordur ama kanun en kolay çalınabilecek olan ve dünyanın en güzel enstrümanıdır. Batı müziği, halk müziği, her türlü müziği çalabilirsiniz kanunla. Bir saatlik bir ders sonunda bile bir parçayı çalmaya başlayabilecek kadar kolaydır. Ayrıca kanun, Türk müziğinin piyanosu ama piyanodan daha zengin çünkü koma sesler var. Kanunsuz bir Türk sanat müziği düşünülemez."